1.- Avís legal


Benvinguts a la web d'ACELAX, S.L.

Tot seguit li exposem els termes d'ús d'aquest web. La navegació per aquesta pàgina WEB dóna el paper d’usuari de la mateixa i per tant accepta les condicions detallades en aquest document.

IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informa que www.acelax.es és un domini de l'empresa ACELAX, S.L. amb domicili social en CL. Penedès, 6 de la ciutat de Lleida i la societat telèfon 973677080 s'anomena ACELAX, S.L. amb CIF: B25792458 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, ple L-28.390, Inscripció 1a Tomo 1414 full de llibre 47 L-28.390

NORMES D’ÚS
L'usuari es compromet a donar un ús adequat i lícit del lloc web, així com els continguts i serveis, d'acord amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que podria conduir a alteracions dels continguts d'aquest web o un mal funcionament del mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

RESPONSABILITAT
La nostra intenció és oferir un lloc WEB que ofereix un funcionament continu i de màxima qualitat. De tota manera, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies fora del nostre control.
ACELAX no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
ACELAX no es fa responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre altres coses, de:

  • - Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.

  • - Intromissions il•legítimes mitjançant l'ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

  • - Ús indegut o inadequat del lloc Web.

  • - Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.L'usuari, en cas de causar danys per l'ús il•legal o indegut d'aquest lloc WEB, pot ser reclamat pels danys o perjudicis causats.
També, l'usuari respondrà contra qualsevol dany i perjudici, que pugui sorgir per l'ús de la seva part de"robots", "spiders",... o eines similars utilitzades per a recollir o extreure dades o de qualsevol altra acció per la seva part que imposí una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc Web.

LEGISLACIÓ
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o estigui relacionada per l’ús de la pàgina web estaran subjectes a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.2.- Política de privacitat


Àmbit d'aquesta política de protecció de dades de caràcter personal


Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de les dades que es puguin produir per navegar o interactuar en qualsevol dels nostres llocs web o les xarxes socials en les quals puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s’especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en suport paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, pot consultar informació i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, consultes, enviar fotos, fer comentaris, etc... i, per tant, proporcionar-nos informació sobre les dades personals. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és responsable per al tractament de les seves dades personals?

En compliment del disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, informar, que les dades personals que ens faciliti seran tractades per ACELAX, S.L., amb domicili CL. Penedès, 6 - Lleida CIF B25792458 correu electrònic elvira@acelax.es

Quines dades personals es recullen i propòsit de les mateixes?

Detallem les dades personals que gestiona, així com els seus objectius.

Apartat Dades Finalitat u legitimació Destinataris
Alta de client Nom, cognoms, Mail telèfon, adreça i dades de facturació i cobro Creació del compte per a portar a terme els serveis que ens sol•licita, facturació i gestions administratives. Legitimat per la relació contractual.
Enviament de informació legitimat pel seu consentiment.
ACELAX
Formulari de contacte WEB Nom i Mail Respondre a la seva consulta. Legitimat per la seva sol•licitud prèvia.
Enviament de informació legitimat per al seu consentiment
ACELAX


El seu consentiment és revocable en qualsevol moment.

Per què fem servir les seves dades personals?

A continuació expliquem la base legal que permet tractar les seves dades personals.

1.- D'acord amb una relació contractual
2.- Quan ens donen el seu consentiment.
3.- Per interès legítim d'ACELAX a mostrar productes, serveis i iniciatives que poden interessar.
4.- Actuació de les obligacions imposades per la llei.

Ús informem que poden revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: elvira@acelax.es

Dades no rellevants
ACELAX adverteix a l'usuari que, excepte l'existència d'una representació legalment establerta, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per lo que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que tan sols pot proporcionar dades personals corresponents la seva pròpia identitat i que són adequats, pertinents, actuals, precisos i veritables.

Quant temps conservarem les seves dades?
ACELAX manté les seves dades personals mentre sigui necessari per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats. Si la directriu és diferent del que s'indica en aquesta política s'estableix en el document corresponent.

A qui comunicarem les seves dades?
ACELAX només cedirà les seves dades en els serveis, on s'indica i en els casos previstos per llei.
No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, la informació i continguts publicats per l'usuari estaran subjectes a comunicació i compartida amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

ACELAX garanteix l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals que s'han pres les, i per aquest motiu s’han adoptat mesures de seguretat recollides per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i així garantir la seva integritat i seguretat.

Quins són els seus drets quan ens faciliteu les vostres dades personals?

Dret Dret Canal d’atenció
Accés Podrà consultar dades personals gestionades per ACELAX CORREU ELECTRÓNIC elvira@acelax.es
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes
Supressió Podrà sol•licitar l’eliminació de les seves dades personals
Oposició Podrà sol•licitar que no es tractin les seves dades personals
Limitació del tractament Podrà sol•licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:
• Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades
• Quan ACELAX no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessites per al exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic.
Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o la Agencia Española de Protección de datos. Si vol obtenir més informació sobre aquest dret i com exercir-lo, pot dirigir-se a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona Telèfon: 93 552 78 00 apdcat@gencat.cat www.apdcat.cat Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid Telèfon: 91 266 35 17 https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ www.aepd.es